My love <3

☆☆☆☆☆ HAPPY 9TH TVXQ ANNIVERSARY !!!


26.12.2003 ~ 26.12.2012     9 năm, 10 năm hay chục năm sau đi chăng nữa… Chúng em vẫn sẽ ở đây, phía sau các anh này vẫn sẽ mãi là những Cassiopeia vẫn sẽ mãi luôn tin tưởng, yêuthương các anh, ủng hộ conđường mà các anh đi Mạnh mẽ hơn nữa các chàng trai,hãy tiếp… Continue reading ☆☆☆☆☆ HAPPY 9TH TVXQ ANNIVERSARY !!!