Transfic yoosu

Văn án Khí quyền


 Văn án “Kim Junsu, tôi thực mẹ nó chịu đủ cậu rồi! Tuỳ hứng cũng phải có giới hạn!”   Rốt cuộc, là ai đã chịu đủ ai?   Park Yoochun,  trong lòng anh, em là gì?   Không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi lừa dối của một người.   Vì… Continue reading Văn án Khí quyền

Advertisement