Transfic yoosu

888


Có ai đồng cảm với tâm trạng dodo bây giờ thì vào 888 cái nào ~ =))) dodo đang học hành rất chăm chỉ, ngày nào cũng dành ra vài giờ ngồi thiền mấy cái lịch sử về Asiad game và Incheon.