Transfic yoosu

Kết quả lượt Vote


Kết quả vote như sau: 1, Sự dịu dàng vụng về chiếm 33% lượt vote 2, Thời kì cùng ‘vương tử đại nhân’ sống chung & Bạc Mị cùng chiếm 28% lượt vote 3, Lái xe?!No! chiếm 11% lượt vote Vậy chúc mừng những bạn đã vote cho “Sự dịu dàng vụng về” nha ^^… Continue reading Kết quả lượt Vote

Advertisement