Transfic yoosu

Kết quả lượt Vote


Kết quả vote như sau:
1, Sự dịu dàng vụng về chiếm 33% lượt vote
2, Thời kì cùng ‘vương tử đại nhân’ sống chung & Bạc Mị cùng chiếm 28% lượt vote
3, Lái xe?!No! chiếm 11% lượt vote

Vậy chúc mừng những bạn đã vote cho “Sự dịu dàng vụng về” nha ^^ . Các fic còn lại sẽ lần lượt được ra mắt sau khi fic đầu đã đi được nửa chặng đường.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s