Di thế ngàn năm

[Giới thiệu]Di thế ngàn năm


tm

Văn án

“Năm trăm năm đằng đẵng, liệu có thể khiến ngươi yêu ta không…Quân…”  

“Hữu Thiên…”  

“Năm trăm năm trước, ta bại bởi hắn, năm trăm năm sau, ta vẫn như cũ bại bởi hắn…”

  “Ta bại không phải bởi thời gian, mà bởi tình của ngươi dành hắn…”

  “Trong lòng ngươi có hay không yêu ta một chút? Một chút…chỉ cần một chút là đủ rồi…”

Advertisement

7 thoughts on “[Giới thiệu]Di thế ngàn năm

  1. nghe qua thấy nặng mùi bi kịch quá, t thích cổ trang, happy ending, ngọt ngào 1 tí, cơ mà thấy cái này cũng có vẻ hấp dẫn lắm! ngóng ngóng đợi đợi bộ này!

    1. Không chịu cũng phải chịu, t đã đào hố r thì phải có người nhảy xuống chứ, ở dưới hố 1 mình t cô quạnh lắm ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s