Transfic yoosu

Thông báo về bản word “Bánh bao nhà ai” (Update)


Các bạn đã comt xin bản word mình đều gửi mail rồi nhé, bạn Huyết Tử Tiêu Thần (cảm ơn bạn phát nữa) đã up link down lên trên mediafire rồi, mình để link dẫn ở trang Mục lục truyện, các bạn muốn down thì vào link đó, không cần comt xin bản word nữa… Continue reading Thông báo về bản word “Bánh bao nhà ai” (Update)