Ngươi là nương tử của ta

Ngươi là nương tử của ta chương 21


Tất cả đều đã biết. . . Đến lúc ăn cơm, Tần Duy Ngã được Nguỵ Thiên Thanh nửa dìu nửa đỡ đi ra. parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu “Duy Ngã, con sao vậy?” Tần Dữ Hằng nhìn hắn sắc mặt xanh xanh trắng trắng, có vẻ rất thống khổ. parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu “Con…” Tần Duy Ngã hận không thể kiếm… Continue reading Ngươi là nương tử của ta chương 21