Ngươi là nương tử của ta

Ngươi là nương tử của ta phiên ngoại 1


Chân tướng sự tình . . Một ngày nào đó ba năm trước, Thẩm Thanh Thu nhân lúc trượng phu ra ngoài thăm bạn chưa về, một mình ở nhà quá nhàm chán, sau lại nghĩ tới lâu rồi không gặp lão phụ lão mẫu, liền thu thập bao phục (bao quần áo), mang theo… Continue reading Ngươi là nương tử của ta phiên ngoại 1