Đại học yêu quái

Đại học yêu quái [giới thiệu]


 Mẩu kịch nhỏ →_→

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bạn yêu quái nào đó : Thầy Diệp, thầy không thể dàn xếp tí chút để em đủ điểm qua à?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu : Như vậy sao được, câu này hỏi có được sang đường lúc đèn đỏ hay không, bạn chọn đáp án có, vậy lúc ra ngoài bị xe đâm thì phải làm thế nào!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bạn yêu quái nào đó : Không sao, em là một yêu quái siêu lợi hại, không chết được đâu!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu : Chính là không chết mới không ổn đấy!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bạn yêu quái nào đó : …

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu : Chết thì cùng lắm là chiếm một góc nhỏ tí hin trên báo, không chết thì sẽ được đội lên tít bài! Vậy sao được!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bạn yêu quái nào đó : ….

 

2 thoughts on “Đại học yêu quái [giới thiệu]

  1. Thấy truyện thú vị quá đi mất :))) (Mới hết hố xong Thằng nhỏ ngốc lại đọc tiếp hố này :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s