Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 67


Một bất ngờ không thể tưởng tượng Qua tết Nguyên tiêu, đa số các công ty và trường học đều trở lại bình thường, tuy La Vực đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, nhưng hàng năm vào thời gian này Kình Lãng đều tổ chức một cuộc họp lớn, là ông chủ đương nhiên La… Continue reading Thằng nhỏ ngốc chương 67

Advertisement