Transfic yoosu

Góc gỡ rối tơ lòng


  Hế lô bà con cô bác, có một vấn đề nhức nhối (hai bờ nách) mình đang hết sức cần các chị em giúp đỡ. Nhân dịp sắp bò xong 2 dự án truyện lâu ngắc ngoải, chuẩn bị bước sang trang sử mới, các chị em có ai ưng ý tâm đắc bộ… Continue reading Góc gỡ rối tơ lòng

Advertisement