Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn

Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn chương 1


Bé xúc tua đi bắt nhân loại cuối cùng lại bị tên biến thái này bắt ngược postedinparkyoosu “Mi buông ra!” Thiếu niên xinh đẹp thân thể trần truồng la to. Nửa trên của hắn là thân người, nửa dưới là xúc tua giống bạch tuộc. Những cái xúc tua này mang màu trắng hiếm… Continue reading Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn chương 1