Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn

Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn chương 2


Ekko vừa bị đùa bỡn xúc tua vừa bị đổ thuốc, nhưng mà tên biến thái này dỗ dành người khác thật dịu dàng parkyoosu “Cái này là tính xúc (xúc tua để ịch) của em.” Người đàn ông vừa đùa nghịch tính xúc tròn tròn, vừa khẳng định. Xúc tua trong tay y không… Continue reading Xúc tu Ekko và nhân loại công biến thái của hắn chương 2