Transfic yoosu

Làm cái chi nhánh trên Wattpad


Chào các bạn gần xa, lại là tÁo đây. Như tiêu đề, sau một thời gian suy ngẫm (mà thực ra do dạo này đang rảnh thôi), mình đã lập một account trên Wattpad để reup các truyện trên nhà mình ở WordPress. Mình sẽ vừa beta lại các truyện vừa up nên có thể… Continue reading Làm cái chi nhánh trên Wattpad

Advertisement