Transfic yoosu

Suy tư vì Wattpad, hmm.


Chào các anh chị em cô dì chú bác gần xa, lại là tÁo đây 😌. Tình hình là từ xa xưa lắm mình đã tính up các truyện mình edit lên Wattpad, nhưng một phần cũng vì bận (và lười) nên cứ lần nữa mãi, dạo này rảnh rang hơn một chút nên mới… Continue reading Suy tư vì Wattpad, hmm.

Advertisement