Transfic yoosu

Một chiếc thông báo về số phận cái nhà mình


Hế nhô các anh chị em trên quả đất này, mình là tÁo đây. Nghe mình giật tít nguy hiểm thế thôi chớ chuyện là như vầy: Đợt này mình không ra truyện gì mới, nhưng không phải do mình định giã từ sự nghiệp edit đâu mà tại chẳng tìm được truyện nào ưng… Continue reading Một chiếc thông báo về số phận cái nhà mình