Đam mỹ hoàn


⊗ Chưa hoàn ⊗

Ngươi là nương tử của ta 

21.

⊗ Hoàn ⊗

Đêm đêm kinh hồn

Bánh bao nhà ai

Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c!

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s