I used to love you


Tác giả吾只取一朴 (hình như có nghĩa là ‘Tui chỉ chọn mình tên họ Park’, chẳng biết có chính xác không nữa =..=)

Edit : tÁo

* Fic được lượm lặt từ bên nhà Junee.

* Tên fic là ‘Ta đã từng yêu ngươi’, nhưng mình ngẫm mãi mà vẫn chưa thấm được đây là câu nói của Su hay Chun, nên đổi tên sang tiếng Anh, mọi người đọc mà thấy thấm được gì thì comt ý kiến để mình đổi lại tên nhá ~

* Fic là đoản văn, nên dù có tận 13 chương lận nhưng mỗi chương cũng ngắn ngắn thôi, và (có lẽ) sẽ hoàn thành xong sớm.

* Thể loại : … Còn lâu ms nói, hớ hớ.

SONY DSC

 

tải xuống

 

 Chương 1    ooOoo   Chương 2

Chương 3    ooOoo    Chương 4     ooOoo      Chương 5

Chương 6      ooOoo     Chương 7    ooOoo    Chương 8     ooOoo     Chương 9

Chương 10    ooOoo       Chương 11     ooOoo       Chương 12

ooOoo     Chương 13     ooOoo

oOo Hoàn oOo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s