Di thế ngàn năm


Tác giả Thì Vị Thần

Thể loại : Đồng nghiệp văn – Đam mĩ – Cổ trang – Tiểu thuyết (Theo ta nghĩ thêm cả huyền huyễn nữa)

Phong cách : Bi kịch (Ặc)

Edit : tÁo dưới sự trợ giúp tối đa của 2 bác QT và GG

* Thanks ss Junee đã cho phép mình dùng bản raw + qt fic này ~

***

Nhân dịp nhà ỳ ạch lên được mốc 100000 views 2 đứa lại quyết định triển thêm bộ nữa dù đã ôm 2 bộ dài thượt. Đãng ra đúng theo kế hoạch thì bọn mình sẽ chọn một trong số các fic đã vote lần trước để làm, đáng tiếc vì bản tính hâm hâm thất thường nên đã lấy một fic hoàn toàn khác, nhưng mọi người đừng có ghét bỏ fic này nha, hay lắm đó ~

tm

Văn án

Tiết tử

Chương 1: Sơ kiến như nguyệt

Chương 2: Hái hoa tặc

Chương 3: Giao thác

Chương 4:Lạc Hoa

Chương 5: Thí Quân

Chương 6: Minh Hoàng

Chương 7: Lựa chọn

Chương 8: Chỉ Uyển

Chương 9: Dạ mị

Chương 10: Diêu thượng

Chương 11: Ám đấu

Chương 12: Giao phong

Chương 13 : Trúng kế

Chương 14: Âm mưu

Chương 15: Đàm phán

Chương 16: Tâm nguyện

Chương 17: Thứ

Chương 18 : Số mệnh (Đại kết cục)

_ Hoàn _

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s