Hạ Dương chết vì vênh váo như thế nào


parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Tác giả : U Hoàng Tử Lam.

Tên gốc : Hạ Dương thị chẩm dạng đắc sắc tử đích (夏阳是怎样得瑟死的) (Mình không chắc về cái tên này lắm, mọi người thấy tên truyện bị dịch sai thì chỉnh lại cho mình nhé)

Thể loại : Văn sủng, vui vẻ, ngốc manh dương quang nhị hóa trì độn thụ x phúc hắc điềm tĩnh tiêu sái công.

Độ dài : Khoảng 45 chương.

Edit : tÁo.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

010911305720141948637066

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

VĂN ÁN 

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Hạ Dương đi đào nhân sâm, nhân sâm đào không được, lại lượm phải một tên đàn ông.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Văn Nhân Minh Húc đi leo núi, núi leo không được, lại đụng trúng một tên móc túi.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Từ nay về sau, cuộc sống gà bay chó sủa của hai người cứ thế mà thăng hoa phát triển.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu
(Truyện có liên quan tới truyện ‘Bánh bao nhà ai’. Đây là câu chuyện về Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc, khổ mình hóng mãi, đọc xong mới phát hiện bạn Dê bé không chỉ hâm điên mà còn có trí nhớ siêu siêu ngắn hạn nữa -_-.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

P.s : Cảm ơn bạn Heo bốn mắt đã chỉ cho mình truyện này nhé ^_^)

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

== PASS==

Chương 46 : Tên nhân vật nam chánh, mở ngoặc là anh thụ đóng ngoặc của chúng ta là gì? (7 chữ cái)

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Chương 1  ()  Chương 2  ()  Chương 3

Chương 4  ()  Chương 5  ()  Chương 6

Chương 7  ()  Chương 8  ()  Chương 9

Chương 10  ()  Chương 11 ()  Chương 12

Chương 13  ()  Chương 14 () Chương 15

Chương 16  ()  Chương 17  ()  Chương 18

Chương 19  ()  Chương 20  ()  Chương 21

Chương 22  ()  Chương 23  ()  Chương 24

Chương 25  ()  Chương 26  ()  Chương 27

Chương 28  ()  Chương 29  ()  Chương 30

Chương 31  ()  Chương 32  ()  Chương 33

Chương 34  ()  Chương 35  ()  Chương 36

Chương 37  ()  Chương 38  ()  Chương 39 

Chương 40  ()  Chương 41  ()  Chương 42

Chương 43  ()  Chương 44  ()  Chương 45

Chương 46  ()  Chương 47  ()  Chương 48

-HOÀN-

Advertisement