Shortfic


553986_566201956770538_1755693590_n

Today

Liar

Enclosed Case of Love

Dear kiss me

Thiện giải nhân y

Thệ

Cây anh đào

Nỗi phiền muộn của Park Yoochun

Forget&Forgive

Hey Junsu! aka Beatle Yoochun

Sau khi từ chối

(Pass: tên của nhà wordpress mình? 9 chữ, không cách, không viết hoa)

Hắc! Người sói

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

[Drabble]Where’s Junsu?

[Drabble] This is proposal Yoosu ver

[Drabble] The real proposal 

[Drabble] Bỏ lỡ

[Drabble] Awesome pictures

[Drabble] “Hello Kitty” sticker

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Miss you [YunJae]

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Trust

Part1      Part2

Yêu

Thượng    Hạ

Một bước

Kim Junsu    Park Yoochun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s