Siêu đoản văn


ibon7u1PVCfILG

 

Mễ Tú tiểu kịch trưởng

Tác giả: Nhiều tác giả

Nguồn: Nhiều nơi

Nhân vật: Yoochun x Junsu

Thể loại: BL, siêu đoản văn, hài bựa…

Edit: dodo

———————————————————————

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

| 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |

………..

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s