Đại học yêu quái


Tên gốc妖怪大学

Tác giả : Oa Qua Oa

Độ dài: 122 chương

Edit : tÁo

Nguồn : Kho tàng đam mỹ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

yeu-quai-dai-hoc

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn án →_→

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bởi vì đủ loại nguyên nhân, con đường thông yêu giới và nhân giới đã đóng cửa suốt một ngàn năm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một ngàn năm sau, yêu quái phương Đông lẫn phương Tây mở hội nghị, quyết định một lần nữa mở con đường đi tới nhân giới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cơ mà khi cửa mở ra, đám yêu quái phát hiện : Má ơi sao nhân giới lại thành ra thế này!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhà cao chọc lên tận trời! Xe chạy còn nhanh hơn yêu quái chúng ta! Đã thế con người còn chui vô cái hộp nhỏ chạy được! Lợi hại quá xá!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mịa thiệt là hù chết yêu, nhân loại sao còn biết làm phép kinh hơn yêu quái chúng ta nữa! Không ổn không ổn rồi!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không lâu sau đám yêu quái mới biết, thì ra đó không phải pháp thuật, mà là một trò tên là khoa học.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì thế yêu giới lại mở một hội nghị nữa, để dung nhập vào xã hội loài người, bọn họ quyết định bắt chước theo giáo dục của nhân loại, mở một trường đại học.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Một trường học to lớn chuyên dạy những văn minh hiện đại! Dùng máy tính thế nào nè, đèn xanh đèn đỏ thì qua đường thế nào nè, ăn mặc thế nào nè…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chúng ta phải là những yêu quái bắt kịp thời đại, bắt kịp trào lưu! Trường tên mới kêu làm sao : Học viện Diệu Kiệt Nhân tài (nhân tài xuất chúng chói lóa)! Tức Học viện nhân tài “Yêu giới”! (Đây là dùng từ nghe na ná thì phải)

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhân tài gì gì đó nghe mới oách làm sao! Đám yêu quái vừa lòng cực kì! Tất cả đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn thiếu một thầy giáo giỏi….

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Diệp Tiếu là một thanh niên năm tốt vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm, một ngày nào đó cậu nhận được thư mời, một thư mời có phần không tin nổi…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

————————————

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ờm, truyện này thực ra là về 1 đám hai lúa thôi các bợn ạ ~ Thế nên cách nói chuyện với xưng hô của các bạn già yêu quái nghe nó hơi kì kì, mọi người phải hiểu cho các bạn ấy nghen =..=

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mẩu kịch nhỏ

Chương 1  /  Chương 2  /  Chương 3

Chương 4  \  Chương 5  \  Chương 6

Chương 7  /  Chương 8  /  Chương 9

Chương 10  \  Chương 11  \  Chương 12

Chương 13  /  Chương 14  /  Chương 15

Chương 16  \  Chương 17  \  Chương 18

Chương 19  /  Chương 20  /  Chương 21

Chương 22  \  Chương 23  \  Chương 24

Chương 25  /  Chương 26  /  Chương 27  /  Chương 28

Chương 29  /  Chương 30  /  Chương 31

Chương 32  :  1  /  2  /  3

Chương 33 : 1  /  2

Chương 34 :  1  /   2

Chương 35  /  Chương 36  /  Chương 37  /  Chương 38

Chương 39  /  Chương 40  /  Chương 41  /  Chương 42  /  Chương 43

Chương 44  /  Chương 45  /  Chương 46  /  Chương 47  /  Chương 48  /  Chương 49

 Chương 50  /  Chương 51  /  Chương 52  /  Chương 53  /  Chương 54

Chương 55  /  Chương 56  /  Chương 57  /  Chương 58

Chương 59  /  Chương 60  /  Chương 61

Chương 62  /  Chương 63

Chương 64

Chương 65  /  Chương 66

Chương 67  /  Chương 68  /  Chương 69

Chương 70  /  Chương 71  /  Chương 72  /  Chương 73

Chương 74 (1)  /  Chương 74 (2)  / Chương 75 / Chương 76 /  Chương 77

Chương 78 /  Chương 79  /  Chương 80  /  Chương 81  /  Chương 82  /  Chương 83

Chương 84  /  Chương 85  /  Chương 86  /  Chương 87  /  Chương 88  /  Chương 89

Chương 90  /   Chương 91  /  Chương 92  / Chương 93  /  Chương 94

Chương 95  /  Chương 96  /  Chương 97  /  Chương 98  /  Chương 99

Chương 100  /  Chương 101  /  Chương 102  /  Chương 103

Chương 104  /  Chương 105  /  Chương 106

Chương 107  /  Chương 108

Chương 109

Chương 110  /  Chương 111

Chương 112  /  Chương 113  /  Chương 114

Chương 115  /  Chương 116  /  Chương 117  /  Chương 118

Chương 119  /  Chương 120  /  Chương 121

Chương 122

======================Hoàn======================

 

Advertisement