Transfic yoosu

Hỏi cái nào~


Khi mình edit có 1 số chỗ chửi bậy là kháo, thiết, theo mn mình nên giữ nguyên như thế hay chuyển sang tiếng Anh kiểu f*ck, sh*t hay là chuyển qua tiếng Việt như đệt, đmm?? Com góp ý cái nha, khó nghĩ quá đê~ -tÁo-